Jak pomóc?

Pomóc Piotrowi można na wiele sposobów.

Takim najprostszym jest polubienie facebookowego profilu "Razem dla Piotra" i udostępnianie gdzie się da, informacji pojawiających się właśnie tam. Poza tym liczymy na wszelkie informacje dotyczące zespołu zamknięcia i osób, które z niego wyszły. Kontakty do specjalistów zajmujących się tematem zespołu zamknięcia też będą mile widziane.

 

Z punktu widzenia naszej walki o zdrowie SZNURKA, najistotniejsze są jednak wpływy środków finansowych. Przeznaczamy je na opłacenie rehabilitacji i pielęgnację Piotra, dziennie potrzeba na te cele 200 zł. Poniżej znajdują się szczegółowe instrukcje, dzięki którym wybór najwłaściwszego kanału do wykonania płatności, będzie banalnie prosty.

 

Zbiórkę pieniędzy na potrzeby Piotra prowadzą dwie organizacje: Polska Fundacja Muzyczna i Ochotnicza Straż Pożarna w Klęce. Poniżej podajemy dane pomocne przy dokonywaniu wpłat.

Pieniądze można wpłacać na subkonto specjalnie utworzone przez Polską Fundację Muzyczną (poniżej jego numer)

71 1440 1101 0000 0000 1521 1067 lub przez system PayPal, do którego link znajduje się na stronie Polskiej Fundacji Muzycznej

http://polskafundacjamuzyczna.blogspot.com/2013/02/piotr-sznura.html

Link do systemu PayPal znajduje się różnież w lewym, górnym narożniku ekranu, tuż pod naszym logo.

 

Poza tym, można również wysłać SMS o treści „DLAPIOTRA” pod numer 76567.

Koszt to 6 zł +VAT, czyli 7,38 zł.

 

 Osoby chętne, by wspomóc Piotra za pośrednictwem Ochotniczej Straży Pożarnej w Klęce powinny dokonywać wpłat na konto:
19 9085 0002 0030 0000 1469 0001 (koniecznie z dopiskiem DLA PIOTRA SZNURY).

 

Ponadto na stronie Strażaków uruchomiony jest również system PayPal za pomocą, którego wygodnie można dokonać wpłat. Poniżej link do strony z odnośnikiem do systemu PayPal.
http://osp.kleka.com.pl