Głos Wielkopolski

Pierwszą publikacją na temat Piotra był artykuł w Głosie Wielkopolskim. Od tego momentu, nasza akcja stała się bardziej wiarygodna, co spowodowało większe zainteresowanie ze strony kolejnych mediów oraz osób udzielających wsparcia.

Wspomniany tekst znajdziecie tutaj.